Get Adobe Flash player

บริการ Online
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้

test

เผยแพร่ผลงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญา : รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม :: อัตลักษณ์ : วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนขามแก่นนคร ชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาดีเด่น
ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ

สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต
 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรม เอสเอฟบิชโฮเทล จังหวัดขอนแก่น
โดยได้รับเกียรติจากท่านนิภ
า สุวรรณสุจริต
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก
่น เป็นประธานในพิธี

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

 

*********************************

โรงเรียนขามแก่นนครต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรม
TO BE NUMBER ONE

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดงานวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน
ประจำปี 2557 วันที่ 9 มีนาคม 2557
โดยมีผู้อำนวยการนพรัตน์ จารย์โพธิ์ เป็นประธานในพิธี


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63

ละครประวัติศาสตร์ โรงเรียนขามแก่นนคร

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>


**************************

 

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนขามแก่นนคร ประเภททีม ก.

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

 

ลูกขามแก่นนครสร้างชื่อระดับประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียน
โดยคว้ารางวัล 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
สร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์เหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ
การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

สรุปรายการที่เข้าแข่งขัน 13 รายการ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

 

โรงเรียนขามแก่นนคร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 13 มกราคม 2557


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>


**************************
โรงเรียนขามแก่นนครจัดโครงการขามแก่นนครร่วมใจบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 31 มกราคม 2557


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

**********************************
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึ
กษาแห่งชาติครั้งที่ 35 "มะขามหวาน"

วันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557
1.นายอเนชา นาหนองตูม (4/9) เหรียญเงินรุ่นฟลายเวท 51 กิโลกรัม
2.นายวัชรพงษ์ ปัดชา (4/12) เหรียญทองรุ่นเบนตั้มเวท 54 กิโลกรัม
3.นายภานุพงษ์ เพียคำลือ (6/12) เหรียญเงินรุ่นไลท์เวท 60 กิโลกรัม
4.นายวีระพล จันทร์ศิลา ได้รับโล่ "ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น"


****************************************

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 มกราคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

คณะครูโรงเรียนขามแก่นนคร ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 58
ประจำปี 2557 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 มกราคม 2557

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 14 มกราคม 2556

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และ ม 3

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดงานงานคืนสู่เหย้า 30 ปี ขามแ่ก่นนคร ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 โดยได้รับเกีียรติจากผู้อำนวยการรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในงานและมอบโลห์ศิษย์เก่าดีเด่น 30 ปี ขามแก่นนคร โดยมีศิษย์เก่าลูกน้ำเงินแดง ร่วมงานกว่า 200 โต๊ะ

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้สร้างอาคารพยาบาลและห้องน้ำโรงเรียนขามแก่นนคร โดยมีผู้อำนวยการนพรัตน์ จารย์โพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนครท่านแรก เป็นประธานในการถวายผ้าป่าเพื่อ การศึกษาในครั้งนี้ โดยมีผ้าป่าสายผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สายอดีตผู้บริหารและครู และสายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมถวายผ้าป่าในครั้งนี้ 21 ธันวาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเคลื่อนขบวนจากศาลหลักเมือง เพื่อให้ชาวจังหวัดขอนแก่นได้ชื่นชมยินดีในการการที่โรงเรียนได้รับรางวัลอันสูงสุดนี้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการวเรวรรณ เถื่อนนาดี และรองเบจมาศ แก้ววิศิษฐ์ เข้าสู่รั้วน้ำเงินแดง ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้บริหารสพม. 25 และผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 19 ธันวาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โครงการขามแก่นนครร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็
จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครร่วมแสดงบนเวทีกลางในงานเทศกาลงานไหม ประจำปี 2556
โดยร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก
ับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 8 ธันวาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา นำคณะครู ผู้บริหาร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 4 ธันวาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลงานไหม จังหวัดขอนแก่น
ณ ศาลเทพารักษ์ (โรงช้าง) ประจำปี 2556
โดยโรงเรียนขามแก่นนครได้นำโดยผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา
คณะครู ผู้บริหารและนักเรียนเข้าร่วมจัดพิธี
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>  

<<คลิ๊ก>>

*********************************
โรงเรียนขามแก่นนครประกอบพิธีถวายราชสดุดี

เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๖

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************
การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตา
เกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นผลให้

ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน
ระดับประเทศ 3 ปีติดต่อกัน โดยการสัมภาษณ์ของคุณเมษนี สถาวรินทุ
บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) : ช่อง 9 อสมท. และออกอากาศ

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 07.33 - 07.38 น. ทางช่อง 9 อสมท.

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************
การประเมินสถานสีขาว ประจำปี 2556
โรงเรียนขามแก่นนครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว
โดยได้รับเกียรติจากผอ.ประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล และคณะ

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************

รางวับรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดโครงการรักชาติถูกทาง

สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกั

และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************************

โรงเรียนขามแก่นนคร จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับเกียรติจาก
นายยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************************

การประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

"การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ปี 2556

ที่โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยโรงเรียนขามแก่นนคร
ได้ร่วมนำเสนอผลงานเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

 

**************************
โรงเรียนขามแก่นนคร เข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 ตุลาคม  พ.ศ. 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************
นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. ถนนดิวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*************************

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

โดยได้รับเกียรติจากนางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์ ประธานกรรมการ

ดร.แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย :: นายนิรันดร กากแก้ว

นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ :: นางทิพาภรณ์  บุตรศรีสวย

ประเมินนางสาวณัฏฐ์นรี ศรีชัยมูล   นักเรียนระดับชั้น ม. 3/9
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************
โรงเรียนขามแก่นนคร โดยการนำของ นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการ

พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้มาติดตามตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดยการนำของ นายโสภณ มาตราสงคราม ประธาน
นายสมศักดิ์ พลเดช และ นางศุภิสรา มูลประสาน

ด้วยความยินดียิ่ง

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************

โรงเรียนขามแก่นนครโดยการนำของ นายวีระเดช ซาตา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชยานนท์ มนเพียรจันทร์

เนื่องในโอกาศจบการศึกษา ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบันฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และขอแสดงความยินดีกับ พันเอกสุจิรชัย มหาธรรม

เนื่องในโอกาส จบหลักสูตรวิทยาลัยกองทัพบก

 ในวันที่ 30 กันยายน 2556

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************

 สู่....เส้นชัยแห่งเกียรติยศ

โรงเรียนขามแก่นนครจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับ
ผู้บริหารและคณะครู จำนวน 6 ท่าน ในวันที่ 19 กันยายน 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************
โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One
โดยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
หลักสูตร นักเรียนแกนนำ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 27 สิงหาคม 2556

ภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

***********************************************

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน

ประจำปีการศึกษา 2556 โดยผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตา ได้รายงานความก้าวหน้า
ของการพัฒนาโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน ม. 1-6 ได้รับทราบ

และผู้ปกครองนักเรียนได้ประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนานักเรียน
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

***********************************************

โรงเรียนขามแก่นนคร โดยการนำของผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา พร้อมทั้งคณะครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดการดำเนินการต้อนรับ อำนวยความสะดวก

โครงการแรลลี่วิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

วันที่ 26 สิงหาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

 

*******************************

 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

"ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน"
และกิจกรรม thailand go green "ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน 
วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว" ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*******************************

กรมทหารม้าที่ ๖ ร่วมกับโรงเรียนขามแก่นนคร และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ได้จัดการอบรมความรู้สู่อาเซียน ให้กับนายทหาร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 23 สิงหาคม 2556

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************

 

 

ร่วมแสดงความยินดีกับวงขามแก่นนครแบนด์ 
โรงเรียนขามแก่นนคร
1 ใน 3 ตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2556
ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ในโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" ปีที่ 3
และจะเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 2 กันยายน 2556
ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

**********************

 

ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมถวายพระพร

เนื่องใวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์กาญจณาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 12 สิงหาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************
ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่น
นคร 
นำคณะผู้บริหารคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องใ

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งน
ี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ
กษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัด
กิจกรรมอาเซียนศึกษา เทิดไท้องค์ราชินี 
วันที่ 9 สิงหาคม 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

กิจกรรมอาเซียนศึกษา


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

กิจกรรมทำบุญตักบาตร


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

**************************************
วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เทศบาลเมืองศิลา โดยการนำของนายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์
ได้จัดงานวางพานพุ่มเนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ซึ่งทางโรงเรียนขามแก่นนคร โดยการนำของ

นายวีระเดช ซาตา และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนขามแก่นนครได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

 

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 202 คน และผู้แทนสถานศึกษา จำนวน 154 แห่ง
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 เฝ้าทูลละอองพระบาท

รับพระราชทานรางวัลการนี้ โดยผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตาและนายสหราช จันทร์ลุน
เข้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนและนักเรียนพระราชทานในครั้งนี้


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

ชมรม To Benumber One โรงเรียนขามแก่นนคร
ก้าวเข้าสู่ต้นแบบระดับทอง ระดับประเทศ  ปีที่ 1
โดยนำเสนอผลการดำเนินงานในงาน "มหกรรมรวมพล To be number One"
ประจำปี 2556  ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2556 
ณ อิมแพคเมืองทองธาณี

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยใช้หลักบวร
ตามโครงการขามแก่นนครร่วมใจทำความดีปีมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชนี ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2556
โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 589 คน และได้เลือดทั้งสิ้น 517 ยูนิต
โรงเรียนขามแก่นนครขอขอบพระคุณทุกท่่านที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

สรุปผลการบริจาคโลหิต <<คลิ๊ก>>

**************************************
โรงเรียนขามแก่นนคร นำโดยนายวีระเดช ซาตา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ร่วมกันจัดงานการประกวดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

1 ก.ค.56 กองลูกเสือโรงเรียนขามแก่นนคร และกองลูกเสือจากกโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น กว่า 7 พันคน เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสิทธิพร จำปาวงษ์ เป็นประธาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่กองลูกเสือดีเด่นโรงเรียนต่าง ๆ 

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

โรงเรียนขามแก่นนคร จัดงานวันสุนทรภู่

กวีเอกของโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

"คุณพระอาจารย์อ้าง  อาจสู้สาคร"

พิธีไหว้ครู ประจำีปีการศึกษา  2555 โรงเรียนขามแก่นนคร 
วัันที่  20  มิถุนายน  2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************
โครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. 
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ชมภาพเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<

 

******************************************************

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้กับโรงเรียนขามแก่นนครที่มีผลการประเมิน
การดำเนิน
งานผ่านเกณฑ์สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่ห้องประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร


โรงเรียนขามแก่นนคร โดยการนำของ นายวีระเดช ซาตา พร้อมคณะครู และ สภานักเรียน

ร่วมกันจัดกิจกรรม "ตุ้มน้อง คล้องสายสัมพันธ์น้องพี่ " ประจำปีการศึกษา 2556 
วันที่ 8 มิถุนายน 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

 

*****************************

นายวีระเดช ซาตา พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร

ร่วมกับ กองพันทหารม้าที่ 6นำโดย พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี

ร่วมทอดถวายผ้าป่าและเครื่องเสียง แด่วัดโนนชัยวราราม วันที่ 6 มิถุนายน 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*****************************

ประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับทอง 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*****************************

อบรมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียง

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*****************************

ชาวขามแก่นนครร่วมใจ ตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>> :: <<คลิ๊ก>>
*****************************
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ ปีที่ 4 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************

ขามแก่นนครกีฬาเด่น โรงเรียนขามแก่นนครแสดงความยินดีกับ
นายภานุพงษ์ เพียคำลือ นักเรียนชั้น ม. 5/12 ชนะเลิศเหรียญทอง
การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่น ไลท์เวท (น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม)
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์
ระหว่างวันที่ 17 - 28 มีนาคม 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************
รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 

ชมภาพเพิ่มเติม >>>คลิก<<<

************************

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขามแก่นนคร

ชมภาพเพิ่มเติม >>>คลิก<<<

************************

การประเมินสถานศึกษาสีขาม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 20 มีนาคม 2555

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************
การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค
ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 19 มีนาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***********************************
กิจกรรมวันสถาปณาโรงเรียน ประจำปี 2556
โดยมีผู้อำนวยการนพรัตน์ จารย์โพธิ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนขามแก่นนคร
พร้อมด้วยผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตา คณะผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา อดีตคุณครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันสถาปณาโรงเรียนขามแก่นนคร 

วันที่ 9 มีนาคม 2556

ชมภาพเพิ่ม  <<คลิ๊ก>>
************************ 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ม. 1

โดยศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์และ
สวนสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************
โรงเรียนขามแก่นนครขอแสดงความยินดีกับคุณครู
ที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประกอบด้วย

คุณครูพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล   คุณครูอรพิน สรรเสริญสุข
คุณครูประภัสสร โพธิจักร คุณครูกฤติยา อึ้งปัญสัตวงค์
19 กุมภาพันธ์ 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************
พิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

โรงเรียนขามแก่นนครขอกราบขอบพระคุณ

ท่านดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมเข้างานในครั้งนี้

โรงเรียนขามแก่นนครได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนอย่างยิ่งใหญ่

และสมภาคภูมิเป็นเกียรติประวัติสูงสุดอีกหน้าหนึ่งที่จะบันทึกไว้

ในใจของเราชาวขามแก่นนครทุกคน 5 กุมภาพันธ์ 2556
 


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***********************************
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ จังหวัดหนองคาย วันที่ 6 มีนาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************
โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเกียรติจากจังหวัดขอนแก่นให้ดำเนินการ
จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 5 มีนาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
********************************
โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
ให้กับนักเรีัยนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการแนะแนวทางชีวิตให้
กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากครูเกียรตยศ
ดร.กษม  ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************

โรงเรียนขามแก่นนครแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นักเรียนมีคุณธรรมดีเด่น
และนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************** 

วีดีโอละครประวัติศาสตร์ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62

วีดีโอวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนขามแก่นนครแข่งขันระดับประเทศ

ลูกขามแก่นสร้างชื่อระดับประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียน
โดยคว้ารางวัล 8 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
สร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ
การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
รายชื่อนักเรียนและผู้ฝึกสอน <<คลิ๊ก>>
***************************

********************************************

 
 

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
 
 
 

Who's Online

มี 255 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

1105691
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สับดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
71
274
498
314252
4911
14527
1105691

Your IP: 3.227.3.146
Server Time: 2019-11-19 14:23:37