Get Adobe Flash player

บริการ Online

 ita

 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ผลงาน

The CMS

Information about the software behind Joomla!

โรงเรียนขามแก่นนคร ชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาดีเด่น
การบริจาคโลหิตระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการติวเข้มเติมเต็มโอเน็ต
ให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************
นายวรนารถ ชัยนิคม นักเรียนชั้น ม.6/9
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวช
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 -31 มกราคม พ.ศ. 2555

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**************************************
นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทยและ
ฝึกภาคสนาม ณ มณฑนทหารบกที่ 23

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************
โรงเรียนขามแก่นนครร่วมเชียร์นักวิ่งมาราธอน
ในการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 29 มกราคม 2555

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************
กิจกรรมการเข้าค่ายยุวกาชาดและผู้บำเพ็ยประโยชน์โรงเรียนขามแก่นนคร
ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2555

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือกองลูกเสือโรงเรียนขามแก่นนคร
ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2555


ชมภาพเพิ่มเติม
<<คลิ๊ก>>
********************************
สุดยอดละครประวัติศาสตร์อันดับ 1 ของประเทศ
ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 25 -27 มกราคม 2555

ชมภาพเพิ่มเติม
<<คลิ๊ก>>
***************************************
พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2555

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**************************************** 
ประมวลภาพสัปดาห์ที่ 2 ของกิจกรรมสัิปดาห์คณิตศาสตร์โรงเรียนขามแก่นนคร
ประจำปีการศึกษา 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2555
ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************************
กิจกรรมเสริมความรู้มุ่งสู่ฝัน โดยงานแนะแนว โรงเรียนขามแก่นนคร
จัดกิจกรรมสอนเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการสอบ GAT ให้กับนักเรียน
ในวันที่ 18 มกราคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 17-25 มกราคม 2555

ชมภาพเพิ่ม <<คลิ๊ก>>
************************************
ค่ายภาษาต่างประเทศโรงเรียนขามแก่นนนคร
ศึกษาเรียนรู้ ณ ภูฝอยลอม จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2555

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2555

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************
นายวรพงษ์ ศรีเชียงสา และนายสหราช จันทร์ลุน
ร่วมกิจกรรมสภานักเรียนประจำปี 2555 และเข้าพบนายกรัฐมนตรี
วันที่ 14 มกราคม 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************************
การศึกษาดูงานด้านการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School
ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5 - 10 มกราคม 2555

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************
กีฬาสหวิทยาเขตสัมพันธ์ กัลยาณมิตร vs แก่นนคร
เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************
ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา นำคณะครูรับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
เนื่องในวันครู ครั้งที่ 56 ณ ศูนย์ประชมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 มกราคม 2555

ชมภาพเพิ่มเติม

<<คลิ๊ก>>
****************************************
คณะครูโรงเรียนขามแก่นนครร่วมงานวันครู ครั้งที่ 56
ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 มกราคม 2555

ชมภาพเพิ่มเติม
<<คลิ๊ก>>
*********************************
ขอแสดงความยินดีกับกีฬามวยสมัครเล่นชนะเลิศเหรียญทอง
และกีฬาแฮนด์บอลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
กีฬาสพฐ.เกมส์ระดับระเทศ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม
<<คลิ๊ก>>
**************************************
ขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือโรงเรียนขามแก่นนคร
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขัน
ในระดับประเทศ

ชมภาพเพิ่มเติม
<<คลิ๊ก>>
********************************
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา ดร. อุดม พรมพันธ์ใจ
ให้เกียรติเยี่ยมชม โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้บริหาร โรงเรียนขามแก่นนคร สังกัด สพม. ๒๕
และ ผู้บริหาร สพม. ๒๕ ร่วมให้การต้อนรับ

ชมภาพเพิ่มเติม
<<คลิ๊ก>>
************************************
ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ได้นำนักดนตรีวง The Unity Band ไปแสดงงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 29 ธันว่คม 255 ที่ สพฐ.
โดยมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกียรติร่วมกิจกรรมบนเวที มีผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 คน บรรยากาศสนุกสนาน ประทับใจทุกคนอย่างยิ่ง

ชมภาพเพิ่มเติม
<<คลิ๊ก>>
******************************************

 

โรงเรียนขามแก่นนครจัดนิทรรศการอาเซียน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ขอนแก่น 
โดยมี นายธีระพงษ์ โสดาศรี เป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์อาเซียน
วันที่ 23 ธันวาคม 2554


ชมภาพเพิ่มเติม  <<คลิ๊ก>>
*******************************************
โรงเรียนขามแก่นนครจัดนิทรรศการอาเซียนภายใต้แนวคิด
"รถไฟสายอาเซียน สู่ พ.ศ. 2558"
โดยมีดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ สพฐ.เป็นประธาน
และผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา ร่วมเสวนาอาเซียนศึกษา
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร วันที่ 22 ธันวาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเิติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนขามแก่นนครร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2554
โดย ผกท.ผดุง วิชาเดช รับโล่ห์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************************
โรงเรียนขามแก่นนครได้รับเกียรติให้เป็นสนามสอบนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 5 จำนวน 1,296 คน

ชมภาพเพิ่มเิติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************
ผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตา ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข.
วันที่ 20  ธันวาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************************
โครงการคืนนำใสให้หนองซองแมวตามแนวพ่อหลวงโรงเรียนขามแก่นนคร
ภายใต้โครงการ คิดดีทำดี 84 โครงการกับครอบครัวข่าวสาร
ได้รับคะแนนสูงสุดในการนำเสนอโครงการ ณ วิทยาลัยการปกครอง มข.
วันที 15 ธันวาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************************
โรงเรียนขามแก่นนครรับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ระดับประเทศ ประจำปี 2554 (ปีที่ 2)

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************************
การบริจาคโลหิตโดยใช้หลัก "บวร"
ตามโครงการขามแก่นนครร่วมใจทำความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
โดยมีท่านพลตรีวีระพงศ์ คงเกษม ผบ.มทบ.23 เป็นประธาน

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*****************************************************
ขามแก่นรักษ์โลก (Khamkaen Love The Earth)
กิจกรรม โยน EM Ball เติมความสดใสให้หนองซองแมว

ชมภาพเพิ่มเติม<<คลิ๊ก>>
************************************************
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5 ธันวาคม 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************************
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนขามแก่นนคร ปีการศึกษา 2554
ขามแก่นนครรวมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
บันทึกภาพหมู่รวมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนขามแก่นนคร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************************
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2554
สพม. เขต 25 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************************
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมครูและผู้บริหาร สพม. เขต 25
ณ หอประชุม โรงเรียนขามแก่นนคร 28 พฤศจิกายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************************
โรงเรียนขามแก่นนครร่วมพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลงานไหมประจำปี 2554
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************
การอบรมยุวชนให้คำปรึกษา YC โรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 254

ชมภาพเพิ่มเติม  <<คลิ๊ก>>
***********************************
จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม วันวชิราุวุธ และพิธีเชิญธงลูกเสือจังหวัดขอนแก่น
ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬา โรงเรียนขามแก่นนคร
โดยมีท่านรองพยัต ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**************************************
โครงการเพชรภาษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************************
โรงเีรียนจอมพระประชาสรรค์ศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************************
กิจกรรมค่ายเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำโครางการ To Be Number One
โรงเรียนขามแก่นนครสร้างเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************
การแข่งขันกีฬาภายในเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2554
ผู้อำนวยการรังสรรค์  เถื่อนนาดี ผอ.สพม. เขต 25
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

ชมภาพเพิ่มเติม 
พิธีเปิดการแข่งขัน <<คลิ๊ก>>
ขบวนพาเหรด <<คลิ๊ก>>
กองเชียร์และเชียร์หรีดเดอร์ <<คลิ๊ก>>
*******************************************
ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา และคณะRoving Team สพม. เขต 25
ติดตามการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************************

********************************************

ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภกิจ  สานุสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นางจิรพา  บุญประกอบ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 

 

 
 
 

Who's Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

1294221
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สับดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
81
93
382
503846
3594
4400
1294221

Your IP: 34.229.63.28
Server Time: 2023-11-30 21:33:53

hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle tüp bebek merkezi crypter erotik film izle erotik film izle Free Porn Videos تنزيل اباحياباحيNişantaşı EscortFlorya Escortmaltese terrier Betticketjojobet canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/guvenilir-bahis-siteleri.html deneme bonusu casino sitelericanlı casino siteleriHacklink SatışıHack forumpronet alt yapılı sitelerkareasbet güncel girişsiyahbayrakaynadeneme bonusu veren sitelerbeylikdüzü escortkareasbet girişkareasbet girişdeneme bonusu veren siteler forum bahisbetingokareasbet girişyabancı dizi izledeneme bonusu veren sitelercasino bahis siteleri 2023asper casinogobahisBitcoin ile bahisBakırköy Escortdigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerGüvenilir Poker Siteleribetkanyonesbet girişdeneme bonusu veren siteler