Get Adobe Flash player

บริการ Online

 ita

 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ผลงาน

ขามแก่นนครร่วมใจแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา

ในการเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************
"ขอบคุณทุกสิ่งที่สร้างสรรค
์ ห่างกันหัวใจยังคิดถึง"
โรงเรียนขามแก่นนครจัดงานมุ
ฑิตาจิตให้กับ
ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา เนื่องในโอกาสที่ได้
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก
ารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
วันที่ 11 ธันวาคม 2557


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************
วงดนตรีลูกทุ่งข รร.ขามแก่นนคร ณ งานไหมนานาชาติ 2557

 

 
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล :: จังหวัดขอนแก่นร่วมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านคอรัปชั่น
 
โรงเรียนขามแก่นนคร นำโดยผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา นำคณะครู

นักเรียนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2557 ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 5 ธันวาคม 2557


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************
โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โดยผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตา นำคณะครู นักเรียน กล่าวนำถวายพระพร
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียน วันที่ 4 ธันวาคม 2557


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************
โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************
โรงเรียนขามแก่นนคร ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ (โรงช้าง)
เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
********************************
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล
โรงเรียนดีเด่นเด่นแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา
แก่โรงเรียนขามแก่นนคร จัดโดย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา
และสันทนาการแห่งประเทศไทย 
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***********************************
กองลูกเสือโรงเรียนขามแก่นนคร จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นำเหล่าลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนขามแก่นนคร
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************
โรงเรียนขามแก่นนคร จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2557
โดยมีพิธีเปิด-ปิดการแข่งขั
้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ชมภาพเพิ่มเติม 1 <<คลิ๊ก>>
ภาพเพิ่มเติม 2 <<คลิ๊ก>>
ภาพเพิ่มเติม 3 <<คลิ๊ก>>
************************
รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตันแบบ ประจำปี 2557
โรงเรียนขามแก่นนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยการนำของนายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร พร้อมรองฯวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองฯทินกร ทองดี คุณครู ประธานนักเรียนเข้ารับรางวัล "โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ต้นแบบ ประจำปี 2557" จากสำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายารัฐมนตรี โดยท่านรองวเรวรรณ เถื่อนนาดี เป็นผู้ขึ้นรับโล่รางวัลจาก ฯพณณพลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โรงเรียนขามแก่นนคร เป็น 1 ใน 2 โรงเรียนระดับประเทศ ที่ได้รับรางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ต้นแบบ ประจำปี 2557 เป็นรางวัลระดับสูงสุดของรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ที่จัดขึ้น ทั้งนี้ นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบนเวทีสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ในการบริหารจัดการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ครั้งนี้ด้วย
**********************************************
รางวัล โครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
โรงเรียนขามแก่นนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยการนำของนายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร พร้อมรองฯวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองฯทินกร ทองดี คุณครู ประธานนักเรียนเข้ารับรางวัล "โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557" ที่จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยท่านรองทินกร ทองดี เป็นผู้ขึ้นรับโล่รางวัลจาก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช) จังหวัดนนทบุรี
**********************************************
การมอบทุนการศึกษาจากคุณคุณประเสริฐ เขมะประสิทธิ์ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขามแก่นนครให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม โรงเรียนขามแก่นนคร และการรับมอบเงิน
เข้ากองทุนมูลนิธิขามแก่นนคร จากคุณครูภาวดี แสงศร และ
คุณครูจุรีรัตน์ จุฑากฤษฏา จากการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

**********************************************

The Toilet Band ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา รร.ขามแก่นนคร

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

***********************************************

รร.ขามแก่นนคร ร่วมงานรณรงค์ "เมืองสะอาด สร้างคนในชาติมีสุข"

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

***********************************************

"ขามแก่นนคร VS สพม 25"

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

***********************************************

"รอบรั้วขามแก่นนคร"

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

***********************************************

ทีมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่น อายุไม่เกิน 19 ร่วมอุ่นเครื่องกับทีมนักฟุตบอลชายขามแก่นนครรุ่น อายุไม่เกิน 16 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนขามแก่นนคร

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

***********************************************

ซิโก้ ขอนแก่น เยี่ยมขามแก่นนคร

นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ และนายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร พร้อมผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร ให้การต้อนรับ "ซิโก้" เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดแชมป์ SEA Games ครั้งที่ ๒๗ ที่ประเทศเมียนมาร์ และอันดับที่ ๔ ทีมชาติไทยชุด Asian Games 2014 ครั้งที่ ๑๗ ที่ประเทศเกาหลีใต้ โอกาสที่ ซิโก้ กลับบ้านเกิด เยี่ยมพ่อ แม่ เลยถือโอกาสแวะมาเยี่ยม ท่านผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา และพร้อมที่จะผุดโครงการดีๆ เพื่อฟุตบอลขอนแก่นต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

***********************************************

วันคล้าย "วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทรฯ ครบรอบปีที่ ๙๕"

พิธีวางพวงมาลาถวายพราชสักการะเนื่องในวันคล้าย 

"วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ ๙๕"

ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

***********************************************

English Proficiency Training For Non-English Teacher

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

***********************************************

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมกีฬา สพม25

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

***********************************************

ประชุมคณะกรรมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

***********************************************

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้แก่
คุณครูองอาจ ประจันตเสน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ
าสตร์
คุณครูกิตินิพนธ์ สิรินทรภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ
ึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และการกล่าวแสดงความรู้สึกข
องคุณครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดงานมุฑิตาจิต ให้กับคุณครูที่

 

เกษียณอายุราชการในงาน
"เกียรติยศ ทรงคุณค่า ด้วยศรัทธาและผูกพัน" 
คุณครูผดุง วิชาเดช คุณครูฐานิตา ไชยกาล 
คุณครูธงไทย พลีพูล
วันที่ 25 กันยายน 2557

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
ชมรม TOBENUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร ร่วมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรม TOBENUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
 
วันที่ 24 กันยายน 2557

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
โรงเรียนขามแก่นนครคว้าแชมป์ประกวด BIO MAP CONTEST ครั้งที่ 4

เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี  
พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท
********************
          เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนขามแก่นนคร ในนามกลุ่ม “ลูกยางเหียง” โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา   เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทาน ประกอบด้วยน.ส.ชุติมา เตชะนอก น.ส.จันทรกานต์ แก้วมั่น น.ส.ศศิธร โพธิ์พูล นางสาวสุภาพร  นวลจันทร์ และนายกรกฎ ช่วยนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล เป็นครูผู้ฝึกสอน โดย นางสาวชุติมา  เตชะนอก เป็นตัวแทนนักเรียนเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท ในการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO โดยมี  พล.อ.อ.กำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยท่านผู้หญิงพึงใจ  สินธวานนท์ รองผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทย น.ส.ชาลิดา  วิจิตรวงศ์ทอง หรือมิ้นต์ ทูตไบโอ แอมบาสเดอร์ และครูอาจารย์ นักเรียน ร่วมงานและ ชมนิทรรศการ ที่โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
โรงเรียนขามแก่นนครจัดพิธีเปิดอาคารพยาบาล โรงเรียนขามแก่นนคร
(พระอุดมประชาทร อุปถัมภ์) โดยได้รับเมตตาจาก พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
วันที่ 16 กันยายน 2557

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
คอนเสิร์ตการกุศล "รักฉันนั้นเพื่อเธอ" 

โดยพระอุดมประชาทร อลงกต ติกฺปญฺโญ
วันที่ 13 กันยายน 2557
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายได้ทั้งหมดไม่หักค่ายใช้จ่ายมอบเป็นการกุศลมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
ค่ายแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 1 สพป. ขอนแก่น เขต 1

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.จตุรมิตรวิทยาคาร

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร และสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมแสดงความยินดีกับ พลตรีภัทรพล รักษนครตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 2

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
โรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี

นายวีระเดช ซาตา ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร เผยว่า โรงเรียนขามแก่นนครได้นํานักเรียน ประกอบด้วย 
น.ส.สุภาพร นวลจันทร์ น.ส.ชุติมา เตชะนอก น.ส.จันทรกานต์ 
แก้วมั่น น.ส.ศศิธร โพธิ์พูล และนายกรกฎ ช่วยนา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยมีนางพิกุลรัตน์  
บรรดาศักดิ์ไพศาล เป็นครูผู้ฝึกสอน ในนาม “ลูกยางเหียง”
เข้าร่วมแข่งขันการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 "เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการประกวดโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จํานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>

***********************************************
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาสู่ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ชมภาพเพิ่มเติม    <<ระดับ ม.ต้น คลิก>>  <<ระดับ ม.ปลาย คลิก>>
***********************************************
นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) สู่ความยั่งยืน

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
การประกวด Mr.&Miss TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2557

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล มหามาตย์ ที่รับรางวัลชนะเลิศ

สุดยอดยุวทูตวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรมและเทศบาลนครขอนแก่น

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5 และแสดงความยินดีกับมหาบัญฑิตใหม่ทั้งสองท่านของโรงเรียนขามแก่นนคร ได้แก่

คุณครูสุภาพร พิศฐาน
คุณครูจุรีรัตน์ จุฑากฤษดา

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนดีศรีขามแก่น
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศอันดับ 1 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหารัฐสภา ในวันรพี

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
เช้าวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี  ผอ.สพม. ๒๕ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของชมรมผู้บริหารสตรี สพม. ๒๕” ณ บริเวณลานหอพระโรงเรียนขามแก่นนคร  พร้อมนี้ได้รับรายงานวัตถุประสงค์โครงการจาก ผู้อำนวยการกรรณิกา  ศรีสัตย์รสนา  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนนครขอนแก่น  ประธานชมรมผู้บริหารสตรี สพม. ๒๕  ก่อนนำสมาชิกชมรมผู้บริหารสตรีเดินทางไปยังวัดป่าภูก้อน และวัดป่านาคำน้อย 

อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี   โดยการสนับสนุนพาหนะจากท่าน ผู้อำนวยการวิชัย  ศรีสัตย์รสนา  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  และสนับสนุนอาหารเช้าก่อนเดินทางจากผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขามแก่นนคร ได้จัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และมีการประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้ และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
สหวิทยาขตกัลยาณมิตร จัดอบรมการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

เพื่อรองรับการประเมินของ สมศ.รอบที่ 4 และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มข้น ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร โดยได้รับเกียรติจาก
ท่านผู้อำนวยการรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผอ.สพม. 25
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และรศ.ดร.สุพักตร์ พิบูรย์เป็นวิทยากร
ในการอบรมในครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
กลุ่มลูกยางเหียง ได้นำความรู้ที่ศึกษาได้ มาจัดนิทรรศการ เส้นทางท่องเที่ยว BIOGANG โดยมีเพื่อน ๆ ที่สนใจและมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเข้าร่วมจัดนิทรรศการกับเรา ได้รับความสนใจจากคณะครูโรงเรียนขามแก่นนครและนักเรียน เข้าร่วมชมนับพันคน
ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************
โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนารถ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษามหาราชินี 
ณ หอประชุม โรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 8 สิงหาคม 2557

***********************************************
โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
อาเซียนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจัดนิทรรศการ
อาเซียนให้ความรู้ต่าง ๆ และนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียน
บูรณาการกับวัฒนธรรมทางภาษา ณ หอประชุม
โรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 8 สิงหาคม 2557

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิก>>
***********************************************

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภกิจ  สานุสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นางจิรพา  บุญประกอบ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 

 

นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

 

 

นายพูนสุข  เหลี่ยมสิงขร
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
 
 

Who's Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

1286142
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สับดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
80
105
472
495629
2393
2151
1286142

Your IP: 34.204.181.91
Server Time: 2023-09-29 19:37:39

hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort hacklink dizi film izle tüp bebek merkezi hacklink al crypter erotik film izle izmir escortتنزيل اباحياباحيFlorya EscortGüneşli EscortMerter EscortJudi Slot canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet casino sitelericanlı casino siteleriHacklink SatışıHack forumpronet alt yapılı sitelerkareasbet güncel girişsiyahbayrakaynadeneme bonusu veren siteleradana escortCracked AccountsNetflix Cookiewarez hack forum scripts illegal onlyfans +18 porn Hacker Sexbeylikdüzü escortadanaescortbi.sitekareasbet girişkareasbet girişdeneme bonusu veren siteler forum bahisbetingokareasbet girişyabancı dizi izledeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren siteleradana escortadıyaman escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskisehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortisparta escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaras escortmardin escortmersin escortmuğla escortnevşehir escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escorturfa escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escort