Get Adobe Flash player

บริการ Online

<<ตัวอย่าง ID Plan ปี 2563>>

<<ตัวอย่าง SAR ปี 2563>>
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้

test

เผยแพร่ผลงาน

Form_report

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนขามแก่นนคร ประจำปี 2559

 

ลำดับที่

วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

1
18 ม.ค. 2559
 การบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2559
 
2
10 เม.ย. 2559
 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้อาวุโสเนื่องในเทศการ วันสงกรานต์ประเพณีปีใหม่ไทย
 
3
13 พ.ค. 2559
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
 
4
18-20 พ.ค. 2559
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 
5
19 พ.ค. 2559
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาของนักเรียน ระดับชั้น ม.4
 
6
19 พ.ค. 2559
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาของนักเรียน ระดับชั้น ม.1
 
7
20 พ.ค. 2559
คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑลอีสาน
 
8
 
18-20 พฤษภาคม 2559
ครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (ลูกเสือปปส.) ปี 2559
 
9
25 พฤษภาคม 2559
การประชุมครูและบุคลาการทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2559
 
10
28-29 พฤษภาคม 2559
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
 
11
28-29 พฤษภาคม 2559
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
 
12
28-29 พฤษภาคม 2559
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
 
13
28-29 พฤษภาคม 2559
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
 
14
31 พฤษภาคม  2559
วันงดสูบบุหรีโลก 59
 
15
10-11 มิถุนายน  2559
การฝึกอบรมผู้กับกับลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
 
16
16 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
 
17
16 มิถุนายน 2559
กีฬาน้องใหม่ ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
 
18
21 มิถุนายน  2559
การประเมินชมรม TO BE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที 1

 

19
24 มิถุนายน  2559

.กิจกรรม "วันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2559.

 

20
26 มิถุนายน  2559
วง "ขามแก่นนครแบนด์" ร่วมแข่งโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน.

 

21
5  กรกฎษคม  2559

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2559.

 

22
5  กรกฎษคม  2559
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา.  
23
10  กรกฎษคม  2559
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2  
24
14  กรกฎษคม  2559
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559.  
25
14  กรกฎษคม  2559
ชมรม To Be Number One โรงเรียนขามแก่นนคร's album.  
26
27  กรกฎษคม  2559
ร่วมแสดงเนื่องในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม.  
27
29  กรกฎษคม  2559
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.1/2559.  
28
1  สิงหาคม  2559
ผู้อำนวยการร่วมรงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
29
1  สิงหาคม  2559
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลผลการดำเนินการโครงการฯ รับพระราชทานโล่รางวัล ชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต  
30
8  สิงหาคม  2559

รงเรียนขามแก่นนคร โดยรองผู้อำนวยการ วเรวรรณ  เถื่อนนาดี และคณะผู้บริหารร่วมกับคณะครู  นักเรียน  ทำกิจกรรม MOU ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2559

 
31
10  สิงหาคม  2559

นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร นำคณะผู้บริหาร ครูเข้าร่วมกิจกรรม"เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 
32
23  ตุลาคม  2559

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนขามแก่นนครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันปิยมหาราชวันที่ 23 ตุลาคม 2559  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 
33
9  พฤศจิกายน  2559

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนขามแก่นนครร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 19/2559 ณ สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

 
34
3  พฤศจิกายน  2559

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559

 
35
8  พฤศจิกายน  2559

โครงการขามแก่นนคร ร่วมใจทำความดี บริจาคโลหิต วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 
36
10  พฤศจิกายน  2559

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันไซด์เบอร์โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร

 
37
14  พฤศจิกายน  2559

 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนขามแก่นนคร นำโดยผู้อำนวยการศุภกิจ  สานุสัตย์  ทอดกฐิน ณ วัดป่าฝายพญานาค อ.หนองเรือจ.ขอนแก่นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

 
38
17  พฤศจิกายน  2559

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เวลา  14.30 น.นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพบปะคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  และได้ให้โอวาทเกี่ยวกับวาระจังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้

 
39
22  พฤศจิกายน  2559

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาเขต 25 ร่วมกับโรงเรียนขามแก่นนครได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร  วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

 
40
 
ศึกษาดูงาน  
       
       
       
       
       

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภกิจ  สานุสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

 

นางสาววิภาวรรณ  โกธิศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 

นางจิรพา  บุญประกอบ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
 
 

Who's Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

1221773
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สับดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
30
106
432
431426
30
3216
1221773

Your IP: 44.201.96.43
Server Time: 2022-07-01 07:42:15