สถานะ

กิจกรรมชุมนุม ::

วิชาเลือกเพิ่มเติมสามัญ ::

วิชาเลือกเพิ่มเติมการงาน ::

LOADING

ข่าวประกาศ

ประกาศ

เมื่อ 9/10/2553 เวลา 01:11:33

คำแนะนำการใช้งาน

การลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

การลงทะเบียนชุมนุม ในการกรอกเลข 13 หลัก มีวิธีการดังนี้

พิมพ์ เลขบัตรประชาชน   

หากนักเรียนพิมพ์เลขบัตรประชาชน แล้วระบบ แจ้งว่าไม่ถูกต้อง ให้นักเรียน

พิมพ์ 1 ตามด้วยเลขศูนย์จำนวนเจ็ดตัว แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน  ตัวอย่างเช่น 1000000011111

หากไม่พบข้อมูลให้ติดต่อที่ห้องวิชาการกับคุณครูสุรภัสสรา

เมื่อ 9/10/2553 เวลา 01:59:53