พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล

นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์ ,ว่าที่ร.ต.ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์ ,นางสาวจิรพรรณ ดอนม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ทั้งสามท่าน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ซึ่งจัดอบรมพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 มิถุนรายน 2567 วิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย พรุครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตอีสาน ดร.คเชนทร์ กองพิลา พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการวิชาการอีสาน ,พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *